แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้ internet ในการประชุม / อบรม

หัวข้อการประชุม / อบรม:
จำนวนวันที่ประชุม/อบรม:
  วัน
จำนวนผู้เข้าร่วม:
  คน
วันที่ประชุม/อบรม:
  ถึง  ป-ด-ว
ชื่อผู้ขอใช้:
กลุ่ม:
วันที่ลงทะเบียน:

การบันทึกข้อมูลทะเบียนการขอใช้ internet เพื่อการประชุม/อบรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกสถิติการให้บริการ internet เท่านั้น


         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com