รายละเอียดการขอใช้ internet ในการประชุม อบรม ณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

id:
5
ประชุม/อบรม เรื่อง:
อบรม ADMIN ศิลปหัตถกรรม
ดำเนินการทั้งหมด:
1 วัน คือ 2019-08-26
จำนวนผู้เข้าร่วม :
34 คน
ผู้ขอใช้:
วรรณวิชญา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขอใช้เมื่อ :
2019-08-26
มีผู้ลงชื่อเข้าใช้ internet ทั้งหมด :
9 คน จากจำนวนผู้เข้าร่วม 34 คน
คิดเป็น
26.47 %
26.47%


         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com