รายละเอียดการขอใช้ internet ในการประชุม อบรม ณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

id:
4
ประชุม/อบรม เรื่อง:
อบรมเชิงปฏิบัติการแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ offline
ดำเนินการทั้งหมด:
1 วัน คือ 2019-08-23
จำนวนผู้เข้าร่วม :
149 คน
ผู้ขอใช้:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ขอใช้เมื่อ :
2019-08-23
มีผู้ลงชื่อเข้าใช้ internet ทั้งหมด :
61 คน จากจำนวนผู้เข้าร่วม 149 คน
คิดเป็น
40.94 %
40.94%


         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com