รายละเอียดการขอใช้ internet ในการประชุม อบรม ณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

id:
2
ประชุม/อบรม เรื่อง:
อบรมทางไกล สะเต็มศึกษาปฐมวัย
ดำเนินการทั้งหมด:
5 วัน ตั้งแต่ 2019-06-08 ถึง 2019-06-18
จำนวนผู้เข้าร่วม :
130 คน
ผู้ขอใช้:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขอใช้เมื่อ :
2019-06-08
มีผู้ลงชื่อเข้าใช้ internet ทั้งหมด :
39 คน จากจำนวนผู้เข้าร่วม 130 คน
คิดเป็น
30.00 %
30.00%


         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com