รายละเอียดการขอใช้ internet ในการประชุม อบรม ณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

id:
1
ประชุม/อบรม เรื่อง:
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ดำเนินการทั้งหมด:
1 วัน คือ 2019-05-13
จำนวนผู้เข้าร่วม :
100 คน
ผู้ขอใช้:
นางสาวนิรดา มุ่งหน้าที่  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอใช้เมื่อ :
2019-04-29
มีผู้ลงชื่อเข้าใช้ internet ทั้งหมด :
15 คน จากจำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน
คิดเป็น
15.00 %
15.00%


         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com