ตารางแสดงรายชื่อครูที่ผ่านการทดสอบด้วยระบบ TEPE Online  ครูที่ผ่านการทดสอบ จำนวน 0 คน โรงเรียนทั้งหมด โรงเรียน 

ลำดับ
ชื่อครูผู้ผ่านการอบรม
โรงเรียน
หลักสูตรที่อบรม
ว/ด/ป/ ที่ผ่านการทดสอบ
ใบวุฒิบัตร
1

          

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com