รายละเอียดการขอใช้ internet ในการประชุม อบรม ณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

id:
3
ประชุม/อบรม เรื่อง:
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
ดำเนินการทั้งหมด:
2 วัน ตั้งแต่ 2019-07-25 ถึง 2019-07-26
จำนวนผู้เข้าร่วม :
130 คน
ผู้ขอใช้:
ประภาพร มั่นเจริญ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขอใช้เมื่อ :
2019-07-25
มีผู้ลงชื่อเข้าใช้ internet ทั้งหมด :
90 คน จากจำนวนผู้เข้าร่วม 130 คน
คิดเป็น
69.23 %
69.23%


         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com