วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ฯพณฯ ท่าน อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 1
ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ และข้าราชการและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ได้ร่วมต้อนรับองคมนตรี ท่านอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ พร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่ 1 และพบปะพูดคุยกับนักเรียนทุนพระราชทานทั้ง 5 คน เพื่อสอบถามเรื่องการเรียน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆทั้งของตัวนักเรียนแต่ละคนและพูดคุยถึงบริบทและปัญหาของสถานศึกษาตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีกำลังใจดำเนินการเรียนการสอน พัฒนานักเรียนและพัฒนาโรงเรียนต่อไป
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว โรงเรียนในโครงการกองทุนรุ่นที่ 2 ต้อนรับ ท่านองคมนตรี ท่านอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ คณะนิเทศอาสา ให้การตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปลาซิวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการ ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธร จว.ฉะเชิงเทรา ผอ.สพป.ฉช2 รองผอ.สพป.ฉช2 ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู รรบ้านหนองปลาซิว และชาวบ้าน ให้การต้อนรับ
วันที่ 13 กันยายน 2561 นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนสียัดพัฒนา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่น 2 โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติพันธ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พลตรีพณิชย์ ศิริพละ รอง อ.รมน.นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอท่าตะเกียบ นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสียัดพัฒนา ให้การต้อนรับ
วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 9.00-11.00 น. เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านองคมนตรี นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจพร้อมคณะได้มาเยี่ยมโรงเรียนและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา


         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com