ย้อนกลับ ระบบทะเบียนคุมการให้บริการอุปกรณ์ห้องประชุม  4501 Login   


แบบบันทึกทะเบียนคุมการให้บริการอุปกรณ์การประชุมทางไกล Conference สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
เลขที่
เรื่องที่ประชุม
กลุ่ม /ชื่อ
หนังสือ
แจ้งประชุม
รายงาน
การประชุม
ภาพ
การประชุม
รับชม
ย้อนหลัง
โรงเรียนเข้าร่วม
224/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41/2565 ประจำวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ประชุมเมื่อ 2022-11-23
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
223/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40/2565 ประจำวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
ประชุมเมื่อ 2022-11-09
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
222/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39/2565 ประจำวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565
ประชุมเมื่อ 2022-11-02
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
221/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2565 ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-10-26
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
220/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2565 ประจำวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-10-19
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
219/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/2565 ประจำวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-10-11
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
218/2565
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565
ประชุมเมื่อ 2022-10-04
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
217/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 35/2565 ประจำวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-10-04
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
216/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 34/2565 ประจำวันพุธที่ 28 กันยายน 2565
ประชุมเมื่อ 2022-09-28
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
215/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 33/2565 ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565
ประชุมเมื่อ 2022-09-21
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
214/2565
ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ประชุมเมื่อ 2022-09-14
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
213/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 32/2565 ประจำวันพุธที่ 14 กันยายน 2565
ประชุมเมื่อ 2022-09-14
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
212/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 31/2565 ประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2565
ประชุมเมื่อ 2022-09-07
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
212/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 31/2565 ประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2565
ประชุมเมื่อ 2022-09-07
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
211/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 30/2565 ประจำวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-08-31
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
210/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 29/2565 ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-08-24
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
209/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 28/2565 ประจำวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-08-17
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
208/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2565 ประจำวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-08-10
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
207/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2565 ประจำวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-08-03
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
206/2565
ประชุมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 8
ประชุมเมื่อ 2022-08-01
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่าม กระโทก
205/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2565 ประจำวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-07-27
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
204/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24/2565 ประจำวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-07-20
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
203/2565
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 /2565 ผ่านระบบ Video Conference
ประชุมเมื่อ 2022-07-06
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
202/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2565 ประจำวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-07-06
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
201/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 22/2565 ประจำวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565
ประชุมเมื่อ 2022-06-29
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
200/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/2565 ประจำวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
ประชุมเมื่อ 2022-06-22
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
199/2565
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2565 ประจำวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
ประชุมเมื่อ 2022-06-15
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
198/2565
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2565 ประจำวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
ประชุมเมื่อ 2022-06-08
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
197/2565
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 /2565 ผ่านระบบ Video Conference
ประชุมเมื่อ 2022-06-07
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
196/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2565 ประจำวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
ประชุมเมื่อ 2022-06-01
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
195/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2565 ประจำวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-05-25
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
194/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2565 ประจำวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-05-18
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
193/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/2565 ประจำวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-05-11
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
192/2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference))
ประชุมเมื่อ 2022-05-09
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
191/2565
การประชุม​ผู้อำนวยการสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ ​ทั่วประเทศ​ ครั้ง​ที่​4/2565
ประชุมเมื่อ 2022-05-03
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
190/2565
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2565 ประจำวันพุธที่ 27 เมษายน 2565
ประชุมเมื่อ 2022-04-27
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
189/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2565 ประจำวันพุธที่ 20 เมษายน 2565
ประชุมเมื่อ 2022-04-20
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
188/2565
ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565
ประชุมเมื่อ 2022-04-05
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
187/2565
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมเมื่อ 2022-04-01
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
186/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2565 ประจำวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-03-30
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
185/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2565 ประจำวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-03-23
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
184/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2565 ประจำวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-03-16
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
183/2565
การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมเมื่อ 2022-03-11
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
182/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2565 ประจำวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-03-09
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
181/2565
ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565
ประชุมเมื่อ 2022-03-02
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
180/2565
รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2565 ประจำวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-03-02
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
179/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2565 ประจำวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมเมื่อ 2022-02-23
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
178/2565
ชี้แจงการติดตามนโยบาย รมว.ศธ. และนโยบาย สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชุมเมื่อ 2022-02-09
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
177/2565
รายการประจำวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมเมื่อ 2022-02-09
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
176/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2565 ประจำวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมเมื่อ 2022-02-02
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
175/2565
ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
ประชุมเมื่อ 2022-01-31
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
174/2565
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2565 ประจำวันพุธที่ 26 มกราคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-01-26
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
173/2565
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2565 ประจำวันพุธที่ 19 มกราคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-01-19
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
172/2565
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 2/2565 ประจำวันพุธที่ 12 มกราคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-01-12
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
171/2565
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2565 ประจำวันพุธที่ 5 มกราคม 2565
ประชุมเมื่อ 2022-01-5
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
170/2564
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2564 ประจำวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-12-29
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
169/2564
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2564 ประจำวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-12-22
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
168/2564
ประชุมชี้แจง การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ E-COVID 19 Report
ประชุมเมื่อ 2021-12-21
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
167/2564
การประชุมทางไกล การนำเข้าข้อมูลโครงการ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ประชุมเมื่อ 2021-11-26
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
166/2564
การพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ประชุมเมื่อ 2021-12-16
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
165/2564
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2564 ประจำวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-12-15
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
164/2564
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2564 ประจำวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-12-08
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
163/2564
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2564 ประจำวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-12-01
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
162/2564
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2564 ประจำวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ประชุมเมื่อ 2021-11-24
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
161/2564
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2564 ประจำวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ประชุมเมื่อ 2021-11-17
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
160/2564
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2564 ประจำวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ประชุมเมื่อ 2021-11-10
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
159/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 40/2564 ประจำวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ประชุมเมื่อ 2021-11-03
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
158/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2564 ประจำวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-10-20
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกะรโทก
157/2564
ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ
ประชุมเมื่อ 2021-10-19
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
156/2564
ยกย่องเชิดชูเกียรติฯ "ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา" (27 ก.ย. 2564)
ประชุมเมื่อ 2021-09-30
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
คุณัญญา ใสสุก
155/2564
การประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ
ประชุมเมื่อ 2021-09-29
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
154/2564
รมว.ศธ. พบเพื่อนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
ประชุมเมื่อ 2021-09-09
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
153/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 32/2564 ประจำวันพุธที่ 1 กันยายน 2564
ประชุมเมื่อ 2021-09-01
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
152/2564
ประชุม ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ฯโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน
ประชุมเมื่อ 2021-08-27
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
151/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 312564 ประจำวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-08-25
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
150/2564
ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ประชุมเมื่อ 2021-07-30
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
149/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2564 ประจำวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-07-21
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
148/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2564 ประจำวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-07-14
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
147/2564
รายการพุธ้เช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2564 ประจำวันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-07-07
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
146/2564
ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาฯ ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล
ประชุมเมื่อ 2021-07-02
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
145/2564
การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิธีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน"ฯ
ประชุมเมื่อ 2021-06-30
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
144/2564
รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ 24/2564 ประจำวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
ประชุมเมื่อ 2021-06-30
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
143/2564
การประชุมทางไกล เรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
ประชุมเมื่อ 2021-06-28
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
142/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23 ประจำวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
ประชุมเมื่อ 2021-06-23
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
141/2564
ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564
ประชุมเมื่อ 2021-06-09
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
140/2564
ติดตามรับชม รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2564 ประจำวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
ประชุมเมื่อ 2021-06-09
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
139/2564
รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/2564 ประจำวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
ประชุมเมื่อ 2021-06-02
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
138/2564
ประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1/2564
ประชุมเมื่อ 2021-05-28
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
137/2564
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่18/2564 ประจำวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-05-19
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
136/2564
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่18/2564 ประจำวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-05-12
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
135/2564
ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
ประชุมเมื่อ 2021-05-11
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
134/2564
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
ประชุมเมื่อ 2021-04-28
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
133/2564
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.วันพุธที่ 21 เมษายน 2564
ประชุมเมื่อ 2021-04-21
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
132/2564
รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2564 ประจำวันพุธที่ 7 เมษายน 2564
ประชุมเมื่อ 2021-04-07
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
131/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2564 ประจำวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-03-31
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
130/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2564 ประจำวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-03-24
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
129/2564
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สพฐ. และ สพท.
ประชุมเมื่อ 2021-03-18
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
128/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2564 ประจำวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-03-17
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
127/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ 10/2564 ประจำวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-03-10
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
126/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ 9/2564 ประจำวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-03-03
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
125/2564
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ ครั้งที่ 8/2564 ประจำวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมเมื่อ 2021-02-24
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
124/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2564 ประจำวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมเมื่อ 2021-02-17
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
123/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2564 ประจำวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมเมื่อ 2021-02-10
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
122/2564
ประชุมทางไกล ชี้แจงการจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมเมื่อ 2021-02-08
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
121/2564
ประชุมทางไกล ชี้แจงการดำเนินงานและทิศทางของ "โครงการคอนเน็กซ์อีดี"
ประชุมเมื่อ 2021-02-04
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
120/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมเมื่อ 2021-02-03
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
119/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 27 มกราคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-01-27
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
118/2564
ประชุมทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนฯ
ประชุมเมื่อ 2021-01-22
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
117/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 20 มกราคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-01-20
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
116/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 13 มกราคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-01-13
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
115/2564
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
ประชุมเมื่อ 2021-01-06
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
114/2564
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 6 มกราคม 2564
ประชุมเมื่อ 2021-01-06
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
113/2563
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-12-30
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
112/2563
การประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชุมเมื่อ 2020-12-25
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
111/2563
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-12-23
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
110/2563
ประชุมทางไกล "การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง" 16 ธันวาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-12-16
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
109/2563
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-12-16
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
108/2563
การประชุมทางไกลเรื่องการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชุมเมื่อ 2020-12-15
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
107/2563
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-12-09
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
106/2563
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-12-02
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
105/2563
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference
ประชุมเมื่อ 2020-11-27
กลุ่มนโยบายและแผน/
หทัยกาญจน์ ส่งแสงจันทร์
104/2563
การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ประชุมเมื่อ 2020-11-25
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
103/2563
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ 25 พฤศจิกายน 2563
ประชุมเมื่อ 2020-11-25
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
102/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ประชุมเมื่อ 2020-11-18
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
101/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ประชุมเมื่อ 2020-11-04
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
100/2563
ประชุมทางไกลฯ การรับสมัครและจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สสวท)
ประชุมเมื่อ 2020-11-03
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
ขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
99/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-10-28
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
98/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-10-20
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
97/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-10-14
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
96/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-10-07
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
95/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 30 กันยายน 2563
ประชุมเมื่อ 2020-09-30
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
94/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 23 กันยายน 2563
ประชุมเมื่อ 2020-09-23
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
93/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
ประชุมเมื่อ 2020-09-16
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
92/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 9 กันยายน 2563
ประชุมเมื่อ 2020-09-09
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
91/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 2 กันยายน 2563
ประชุมเมื่อ 2020-09-02
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
90/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-08-26
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
89/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-08-19
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
88/2563
ประชุมทางไกล การสร้างสื่อสารความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมเมื่อ 2020-08-14
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
87/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-08-05
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
86/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-07-29
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
85/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-07-22
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
84/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-07-15
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
83/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-07-08
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
82/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-07-01
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
81/2563
ร่วมอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประชุมเมื่อ 2020-06-29
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
80/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
ประชุมเมื่อ 2020-06-24
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
79/2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตรวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Conference
ประชุมเมื่อ 2020-06-22
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
78/2563
บชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ
ประชุมเมื่อ 2020-06-19
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
77/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
ประชุมเมื่อ 2020-06-17
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
76/2563
ประชุม VIDEO CONFERENCE เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมเมื่อ 2020-06-16
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
75/2563
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563
ประชุมเมื่อ 2020-06-10
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
74/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
ประชุมเมื่อ 2020-06-10
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
73/2563
การประชุมศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชุมเมื่อ 2020-05-28
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
72/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-05-27
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
71/2563
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
ประชุมเมื่อ 2020-05-20
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
70/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-05-20
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
69/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-05-13
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
68/2563
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-05-07
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
67/2563
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชุมเมื่อ 2020-04-30
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
66/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 29 เมษายน 2563
ประชุมเมื่อ 2020-04-29
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
65/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
ประชุมเมื่อ 2020-04-22
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
64/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 15 เมษายน 2563
ประชุมเมื่อ 15 เม.ย. 2563
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
63/2563
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ประชุมเมื่อ 10 เมษายน 2563
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
62/2563
การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ประชุมเมื่อ 2020-04-08
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
61/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
ประชุมเมื่อ 2020-04-08
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
60/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 1 เมษายน 2563
ประชุมเมื่อ 2020-04-01
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
59/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-03-25
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
58/2563
เชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมทางไกลผ่านผ่านระบบ Conference
ประชุมเมื่อ 2020-03-24
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
57/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-03-18
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
56/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-03-11
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
55/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563
ประชุมเมื่อ 4 มีนาคม 2563
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
54/2563
การชี้แจงและเสริมสร้างความรู้​ ความเข้าใจ​ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ ให้กับบุคลากรในสังกัด​ สพฐ.
ประชุมเมื่อ 2020-03-03
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
นางอังสุมารินทร์ สืบสอาด
53/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
52/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมเมื่อ 2020-02-19
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
51/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมเมื่อ 2020-02-12
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
50/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมเมื่อ 2020-02-05
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
49/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ตอนพิเศษ:โครงการแถลงเจตนารมณ์สภานักเรียน ประจำปี 2563
ประชุมเมื่อ 2020-01-29
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
48/2563
การประชุมทางไกล "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะฯ"
ประชุมเมื่อ 2020-01-28
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
47/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 22 มกราคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-01-22
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
46/2563
การประชุมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
ประชุมเมื่อ 2020-01-17
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
45/2563
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
ประชุมเมื่อ 2020-01-15
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
44/2563
การติดตามผลการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลฯของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมเมื่อ 2020-01-15
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
43/2563
พุธเช้า ข่าวสพฐ.8/01/2563
ประชุมเมื่อ 2020-01-08
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
42/2562
รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 50/2562 ประจำวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
ประชุมเมื่อ 2019-12-25
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
41/2562
การประชุมทางไกลชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ประเด็นหลักฯ
ประชุมเมื่อ 19 ธ.ค.62
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
น.ส.ญาณินท์ ใสสุก
40/2562
รายการพุธเช้าข่าวสพฐ.
ประชุมเมื่อ 18 ธ.ค.62
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
น.ส.ญาณินท์ ใสสุก
39/2562
รายการพุธเช้าข่าวสพฐ.
ประชุมเมื่อ 11 ธ.ค.62
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
น.ส.ญาณินท์ ใสสุก
38/2562
รายการพุธเช้าข่าวสพฐ.
ประชุมเมื่อ 4 ธ.ค. 62
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
น.ส.ญาณินท์ ใสสุก
37/2562
รายการพุธเช้าข่าวสพฐ.
ประชุมเมื่อ 2019-11-27
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
น.ส.ญาณินท์ ใสสุก
36/2562
รายการพุธเช้าข่าวสพฐ.
ประชุมเมื่อ 2019-11-20
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
35/2562
รายการพุธเช้าข่าวสพฐ.
ประชุมเมื่อ 2019-11-13
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
34/2562
รายการพุธเช้าข่าวสพฐ.
ประชุมเมื่อ 2019-11-6
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
33/2562
รายการพุธเช้าข่าวสพฐ
ประชุมเมื่อ 2019-10-30
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
32/2562
รายการพุธเช้าข่าวสพฐ
ประชุมเมื่อ 2019-10-16
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
31/2562
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
ประชุมเมื่อ 2019-11-19
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
30/2562
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.
ประชุมเมื่อ 2019-08-28
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
29/2562
รายการพุธเช้าข่าวสพฐ.
ประชุมเมื่อ 2019-08-21
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
28/2562
รายการพุธเช้าข่าวสพฐ
ประชุมเมื่อ 2019-07-31
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
27/2562
รายการพุธเช้าข่าวสพฐ.
ประชุมเมื่อ 2019-07-10
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
26/2562
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ประชุมเมื่อ 2019-07-03
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
25/2562
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.
ประชุมเมื่อ 2019-06-26
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
24/2562
เรื่องการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ
ประชุมเมื่อ 2019-06-26
กลุ่มนโยบายและแผน/
นางสาวนิตยา สุขเจริญ
23/2562
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ประชุมเมื่อ 2019-06-19
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
22/2562
รายการพุธเช้าข่าวสพฐ.
ประชุมเมื่อ 2019-06-12
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
21/2562
ประชุม Video Conference เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ
ประชุมเมื่อ 2019-05-17
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
20/2562
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ
ประชุมเมื่อ 2019-05-15
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
19/2562
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ประชุมเมื่อ 2019-05-08
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
18/2562
รายการพุธเช้าข่าวสพฐ.
ประชุมเมื่อ 1 พ.ค. 2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
17/2562
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ประชุมเมื่อ 24 เม.ย. 2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
16/2562
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ประชุมเมื่อ 17 เม.ย. 2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
15/2562
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
ประชุมเมื่อ 10 เม.ย.2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
14/2562
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
ประชุมเมื่อ 3 เม.ย. 2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
13/2562
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
ประชุมเมื่อ 27 มี.ค.2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
12/2562
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
ประชุมเมื่อ 20 มี.ค.2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
11/2562
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
ประชุมเมื่อ 13 มี.ค. 2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
10/2562
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
ประชุมเมื่อ 6 มี.ค. 2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
9/2562
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชุมเมื่อ 28 ก.พ.2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
8/2562
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
ประชุมเมื่อ 27 ก.พ. 2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
7/2562
รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."
ประชุมเมื่อ 21 ก.พ. 2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
6/2562
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.
ประชุมเมื่อ 6 ก.พ.2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
5/2562
รายการพุธเช้าข่าวสพฐ.
ประชุมเมื่อ 30 ม.ค.2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
4/2562
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
ประชุมเมื่อ 23 ม.ค.2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
3/2562
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
ประชุมเมื่อ 16 มกราคม 2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
2/2562
รายการพุธเช้า
ประชุมเมื่อ 9 ม.ค. 2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
1/2562
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
ประชุมเมื่อ 2 ม.ค.2562
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก

         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com