ที่ ศูนย์เครือข่าย โรงเรียน
1 ศูนย์เครือข่ายที่ 1 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ วัดดอนขี้เหล็ก
2   วัดชายเคืองวนาราม
3   สว่างศรัทธาธรรมสถาน
4   วัดพงษาราม
5   บ้านไร่ดอน
6   วัดนาน้อย
7   วัดหัวกระสังข์ 
     
     
     
     
     

 

 

 
         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com