รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1

ของโรงเรียนในโครงการ รุ่นที่ 1 

 

ลำดับ โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายที่ รายงานผล ดูวีดีทัศน์
1 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 12 >>คลิก<< >>คลิก<<
2 โรงเรียนวัดหินดาษ 6 >>คลิก<< >>คลิก<<
         
         
         
         

 
         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com